POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje
Administratorem Danych Osobowych jest ARIA FILM Ewa Konopko z siedzibą w Warszawie (00-875), przy ul. Żelaznej 83/85/86, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 5422470618, stanowiącym jednocześnie numer identyfikacji podatkowej NIP.

Dane kontaktowe
E-mail: ewa@ariafilm.pl
Adres: ARIA FILM Ewa Konopko, ul. Żelazna 83/85/86, 00-875 Warszawa

Przetwarzamy dane użytkowników naszego serwisu internetowego ariafilm.pl.
Poprzez logowanie się na stronie www nie są przetwarzane dane przechowywane w cookies, przy kontakcie poprzez pocztę elektroniczną jest przetwarzany adres elektroniczny nadawcy, nr IP, ewentualnie dane osobowe, które nadawca poda dobrowolnie w treści wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (uzasadniony interes Administratora) wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu, informowania o własnych usługach i usprawnienia dotarcia do tych informacji.

Dane są podawane dobrowolnie, niepodanie ich jednak uniemożliwi wymianę korespondencji i utrzymywanie kontaktu.

Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego.

Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa.

Państwa komfort, również w zakresie uwzględniania praw przysługujących Państwu z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo ważny. Jednak ze względów bezpieczeństwa, zanim zrealizujemy Państwa prawo do wglądu w treść Państwa danych, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji, aby upewnić się, że udostępniamy je ich faktycznemu właścicielowi.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak, aby mimo wszystko skontaktowali się Państwo z nami. Dołożymy wszelkiej staranności, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a jednocześnie wyeliminować jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, ale i innych użytkowników naszych serwisów.

Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

PLIKI COOKIES

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy cookies (pliki tekstowe cookies, pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności, czyli pliki przechowywane w Państwa przeglądarce służą do szybszego nawigowania na stronach Aria Film. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do śledzenia nawigacji użytkowników. Mogą Państwo usunąć cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Scroll to Top